За нас

„Аквасто“ ЕООД  е създадена през 1992 г.  с основна дейност изработка на пластмасови шприцови изделия изделия,през годините се развива  в няколко направления - леене на цветни метали,щанцоване , механична обработка на отливките и стругови автоматни детайли, шлайф – полирна подготовка, декоративни покрития   и монтаж на крайни изделия.

Изработено от Simply Impressive Web Studio SI Web Studio