ВСИЧКИ УСЛУГИ

Леене на цветни метали

Разполага с технологично оборудване за леене на алуминиеви и месингови сплави по метода с високо налягане отличаващ се с много високо качество на отливките(налягането осигурява добра запълняемост на пресформата от страна на метала, поради което получените отливки са с чиста и гладка повърхнина, и отлична размерна точност, от бързото охлаждане структурата е дребнозърнеста, което води до повишени механични свойства), възможно е изработването на отливки с отговорно предназначение с тънки стени и сложна конфигурация.
Машинен парк:
Автоматична машина за леене под налягане с усилие на затваряне - 50 тона
Автоматична машина за леене под налягане с усилие на затваряне - 250 тона
Автоматична машина за леене под налягане с усилие на затваряне - 400 тона
Разнообразнието от големина на леярските машини ни позволява да изработваме различни по големина отливки, малки серии и едросерийно масово производство. 
Специализирани сме в производство на подови сифони /със странично и долно отичане/, както и декоративни капачки и решетки.
Чрез висококвалифицираният ни екип  постигаме и отлични резултати при кокилното леене, което се използва при дебелостенни отливки изискващи висока якост и плътност.
Ние сме водещ производител на месингови дръжки  и табелки за печки и камини, както и други подобни.

Изработено от Simply Impressive Web Studio SI Web Studio